Slovenščina za tujce

» KAR TI V GLAVI OSTANE, TI NIHČE NE VZAME! «

Spoštovani!
Tečaj se izvaja na dogovorjeni dan v tednu, ob določeni uri. Predavanje enega obiska tečaja traja 3 pedagoške ure. Po 20. urah se piše test o znanju jezika in ob zaključku tečaja se ponovno preveri pridobljeno znanje. Ob zaključku tečaja se pridobi potrdilo o opravljenem tečaju.

Začetek tečaja: sreda 5.4.2023, od 18. ure do 20.30 ure

PRIJAVE do 31.3.2023, www.izza.si

Cena : 292 EUR z DDV za 40 pedagoških ur – možnost plačila na dva obroka. Prvi obrok se plača ob vpisu in naslednji obrok po 20 opravljenih urah. Cena je veljavna nad 5 udeležencev v skupini, drugače se cena določi glede na število udeležencev.

VSEBINA ZAČETNEGA TEČAJA SLOVENŠČINE

Tečaj slovenščine za tujce je osnovan na praktični uporabi slovenščine do izpitov na osnovni in višji ravni.

Na tečaju se bodo udeleženci naučili osnov sporazumevanja v najpogostejših vsakdanjih situacijah. Na tečaju bomo obravnavali besedišča in stavke od osnov predstavljanja, vljudnostne fraze, pogovori v trgovini, banki, občini, pošti, telefonski razgovori, v gostišču, gradbeništvu, najem stanovanja,… Predavatelji se bodo tudi individualno posvetili potrebam skupine ali posameznika.

pRazvijali se bodo skozi praktične primere, jezikovne spretnosti, kot je govor, poslušanje, branje in pisanje.

KORIST ZNANJA slovenščine za tujce:

  • Profesionalnost in lažje razumevanje na delovnem mestu
  • Hitrejše in lažje vključevanje v socialno okolje
  • Uspešno vključevanje v slovensko družbo in kulturo
  • Podlaga za opravljanje izpita ustreznega nivoja znanja slovenščine za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

NIVO ZNANJA IN IZPITI ZA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO Republike Slovenije

  1. Nivo A1 – vstopna raven poznavanje jezika
  2. Nivo A2 - vmesna raven
  3. Nivo B1 – osnovna raven sporazumevanja
  4. Nivo B2 – samostojna višja raven uporabnost jezika
  5. Nivo C1 – učinkovita odlična raven znanja jezika
  6. Nivo C2 – mojstrska raven znanja jezika

 

Vse informacije in prijava na : www.izza-jeziki.si,
informacije 031 653 249, 02 843 20 60

CENIK!

Prijava na jezikovni tečaj za odrasle

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.