Mednarodni izpiti

» Z vztrajnostjo lahko pridete do mednarodnih certifikatov! «

Priznavajo jih v 130 državah vsi delodajalci in šole!

Spoštovani!
Pridobljeni mednarodni certifikat iz znanja tujega jezika je velik uspeh in dosežek posameznika v mednarodnem merilu. Otrokom in odraslim certifikati omogočajo več možnosti za profesionalni razvoj doma in v tujini. Pri iskanju zaposlitve je to velika konkurenčna prednost, pred ostalimi ponudniki, na trgu dela.

Največji cilj naše Zasebne šole je, da se udeleženci tečajev učijo jezik za življenje in pridobijo mednarodni certifikat. Najpogosteje je želja udeležencev po mednarodnem certifikatu iz nemščine, katerega udeleženci izvajajo na pooblaščeni organizaciji od Goethejevega instituta in za angleščino na British Council. Na Brish Council se podeljujejo certifikati UNIVERSITY of CAMBRIDGE.

Znanje jezikov se preverja po stopnjah znanj A1, A2 (nivo znanja pridobljenega v osnovni šoli), B1 (nivo znanja 2. letnika gimnazije) in B2 (nivo znanja mature), C1 in C2 (nivo znanja univerzitet). Proces pridobivanja znanja tujega jezika, od A do C je več letni. Pridobljeni certifikat od B2 naprej, se priznava, kot aktivno znanje tujega jezika in ga priznavajo delodajalci, državni organi v več kot 120 držav in 6000 izobraževalnih ustanov.

Pripravljamo udeležence na mednarodne izpite v sodelovanju z:

 


Mednarodni nivoji znanj tujih jezikov

Certifikat Cambridge

Informacije o pridobitvi certifikata

Izpite priznavajo univerze, delodajalci in uradne ustanove po vsem svetu.

Nekaj podatkov o izpitih Cambridge ESOL:

  • Veljajo vse življenje.
  • Vsako leto jih opravi več kot 2 milijona ljudi v 130 državah.
  • Opravljajo se na predstavništvih British Councilu v Sloveniji - Ljubljana.
  • IZZA je pogodben partner British Councila.

Jezikovna šola IZZA d.o.o je za leto 2010 dobila certifikat univerze Cambridge, kjer se naši učitelji dodatno izpopolnjujejo in imajo dostop do dodatnih materialov za izpite Cambridge.

 

Seznam jezikovnih šol v Sloveniji »

 


ANGLEŠČINA

PET (Preliminary English Test) je namenjen mlajšim, ki se naučijo štirih spretnostih jezika (speaking, listening, reading, writing).

FCE (First Certificate in English) je izpit, ki ga priznavajo po vsem svetu za vpis na podiplomski študij, pridobitev štipendije, vpis na tuje univerze, iskanje zaposlitve kot izkaz o aktivnem znanju angleškega jezika. Sestavljen je iz petih delov (Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking).

CAE (Certificate in Advanced English) izkazuje višjo stopnjo znanja angleščine in je primeren za akademski študij in profesionalne potrebe. Enako kot FCE je sestavljen iz petih delov.

Oba izpita FCE in CAE sta v pristojnosti Univerze Cambridge iz Velike Britanije in v organizaciji Britanskega sveta, izpitni roki pa so v decembru, marcu in juniju. Kredibilnost teh izpitov je neizpodbitna, ker teste označijo s kodami in ocenijo ocenjevalci iz Cambridga.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mednarodni izpit iz ameriške angleščine, ki je pogoj za vpis na ameriške in evropske univerze. Računalniški izpit je v pristojnosti ameriških šolskih oblasti.

Prijava

Pogoji in cena izpita

 

 

 

Vrste izpitov

 

Cambridge Svet Evrope Slovenija
KET (za otroke stare do 13 let) A1 in A2 - 360 ur osnovna šola
PET nivo znanja B1 - 380 do 450 ur 2. letnik gimnazije
FCE nivo znanja B2 - 500 do 750 ur matura
CAE nivo znanja C1 - 800 do 1300 ur višja šola
CPE nivo znanja C2 - 1200 do 1600 ur  

NEMŠČINA

Pregled po stopnjah

Vrste izpitov

 

Cambridge Svet Evrope Slovenija
A1 Fit in Deutsch 1 (za otroke od 10. leta) A1 - 160 ur osnovna šola
A1 Start Deutsch 1 (od 16. leta) A1 - 160 ur osnovna šola
A1 Start Deutsch 2 (od 16. leta) A2 - 360 ur drugi letnik gimnazije
Goethe - Zertifikat B1 (mladostniki) B1 - 380 do 450 ur matura
Goethe - Zertifikat B2 (od 16. leta) B2 - 500 do 750 ur višja šola
B2 - Zertifikat Deutsch für den Beruf (od 18. leta) B2 - 500 do 750 ur višja šola
Aktivno znanje nemščine
C1 Goethe - Zertifikat C1 (od 16. leta) C1 - 800 do 1300 ur učitelj NE
C1 Prüfung Wirtschaftsdeutsch (od 18. leta) C2 - 1200 do 1600 ur  

ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache): kandidati se naučijo komunikacije, s katero obvladajo vsakdanje jezikovne situacije.

ZMP (Zentrale Mittelstufeprufung): mednarodno priznani izpit, s katerim izkazujete, da obvladate višjo stopnjo nemškega jezika. Upoštevajo ga zaposlitvena podjetja in omogoča vpis na nemško univerzo.


FRANCOŠČINA

D.E.L.F. (Diplôme d’Études en Langue Française) je razdeljen je na tri stopnje: D.E.L.F. 1. stopnje (izpitne enote A1, A2, A3, A4), D.E.L.F. 2. stopnje (izpitne enote A5, A6), D.E.L.F. (izpitne enote B1, B2, B3, B4).

D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française) je razdeljen na tri stopnje: D.A.L.F. 1. stopnje (izpitne enote A1, A2, A3, A4), D.A.L.F. 2. stopnje (izpitne enote A5, A6), D.A.L.F. (izpitne enote B1, B2, B3, B4).

Izpita se izvajata v 130. državah po vsem svetu, potrdilo o opravljenem izpitu pa izda francosko Ministrstvo za šolstvo. Za opravljanje izpitov je v Sloveniji pooblaščen

Francoski inštitut, ki dvakrat letno organizira opravljanje izpitov.


ŠPANŠČINA in ITALIJANŠČINA

Na pripravah za izpit DELE se bo kandidat naučil osnovnega obvladovanja vsakdanjih situacij v španščini ter na pripravah na izpit CILS (Certificato di lingua italiana per stranieri) obvladovanje italijanskega jezika.


 

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.