Tečaji za otroke

Jezikovni tečaji za otroke stare od 5 let do 10 let

» Pri izbiri obšolskih dejavnosti vedno pomislite kaj koristnega bo izbrana dejavnost prinesla vašemu otroku čez 15 let! «

Spoštovani starši,
ko govorimo o zgodnjem učenju tujega jezika, mislimo otroke starejše od 5 let. Naše večletne izkušnje so pokazale, da se toliko stari otroci v 30 urnem tečaju naučijo 130 in več besed. Pri nas se otroci do 9. leta starosti učijo predvsem besedišča in oblikovanja enostavnih stavkov, nato pa se začnejo pripravljati na mednarodne izpite.

Mednarodni izpit ni obveza, predstavlja pa mednarodno merilo o znanju tujega jezika. Ta visok nivo pridobljenega znanja tujega jezika se pokaže tudi v šoli, v obliki zelo dobrih ocen in sodelovanja na državnih tekmovanjih.

V tej starostni skupini otrok se otroci učijo tujega jezika samo skozi igro in zabavo.

S takšnim načinom izgubijo odpor in namesto tega razvijejo veselje do tujega jezika, kateri jim bo ponudil veliko novih priložnosti v življenju.

Predavatelji so visoko strokovno usposobljeni in pri svojem delu uporabljajo: gibalne igre, petje, glasbene dramatizacije, ples, pesmi, recitacije, rime, izštevanke, poslušanje in pripovedovanje pravljic, kratkih zgodb, likovno (risanje, slikanje) in plastično oblikovanje, lutkovne igre, simbolne igre in igre vlog, didaktične in družabne igre.

Priporočamo vam, da otroka vključite v tečaje tujih jezikov že eno leto pred šolo.

Vašega otroka lahko vpišete v skupino vsako leto do 10. septembra in med šolskim letom do 10. januarja, ko skupine začnejo z novimi tečaji.

Vpišete se lahko:

  1. preko spletne strani jezikovne šole Izza;
  2. preko zloženke, v kateri je vpisni list
  3. na sedežu podjetja IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica.
  4. Evidenčni vpis ob zaključku šolskega leta - za naslednje šolsko leto, velja za naše stalne obiskovalce tečajev.

V primeru dodatnih vprašanj, nas lahko obiščete vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Na vsa vprašanja vam bo odgovorila naša strokovna direktorica, Zlatka Dreo, ki je dosegljiva na telefonskih številkah 02 843 2065 in 031 653 249 ali po e-pošti zlatka.dreo@izza.si.

ZAČETEK TEČAJA

Po razporeditvi v skupine, glede na znanje otrok, dobijo starši povabilo na prvo srečanje. Na uvodnem sestanku se dogovorimo o načinu in pravilih dela na Zasebni šoli IZZA d.o.o., starši izpolnijo vpisni list, s katerim uradno vpišejo otroka v tečaj.

V šolskem letu se izvedeta dva tečaja, 2 x 30 pedagoških ur. Po vsakem 30-urnem tečaju otroci izvedejo nastop in dobijo potrdila o obisku tečaja. Prav tako pa dobijo starši ob zaključku leta tudi vpogled v pisno oceno učiteljice o napredku otrokovega znanja.

ŠTEVILO OTROK V SKUPINI TEČAJA

V skupini je lahko od 5 do 15 otrok, ko se mesta zapolnijo, vpis v isto skupino ni več možen. V primeru da je vpisanih manj kot 5 otrok, se cena poveča za sorazmerni delež. CENIK!

 

MNENJA STARŠEV OTROK

 


Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.