Individualni tečaji

» KAR TI V GLAVI OSTANE, TI NIHČE NE VZAME! «

Spoštovani!
Individualno poučevanje tujega jezika je namenjeno tistim, ki želijo učenje tujega jezika prikrojiti svojemu razpoložljivemu času, kraju poučevanja in imajo jasno začrtan cilj o želenem znanju tujega jezika. To poučevanje daje hitrejše rezultate kot delo v skupini. Naročnik pokliče in pove želje, mi mu priskrbimo v enem tednu ustreznega učitelja glede na želena znanja in časovne termine srečanj. Učitelj se za vsako srečanje pripravi glede na zahteve po znanju besedišča. Za to obliko se odločajo ljudje, ki imajo malo časa in želijo pridobiti specifična znanja na različnih stopnjah ali uporabna besedišča za poslovanje s tujimi partnerji.

Za individualne ure se pogosto odločajo tudi šoloobvezni otroci, dijaki in študenti, ki jim tuji jezik zmanjšuje učni uspeh. Prijave skozi vso leto.

Prednosti individualnega poučevanja:

  • vsebina, čas in izvedba popolnoma prilagojena zahtevam udeleženca;
  • prijeten prostor in učitelj na voljo ob dogovorjenem času;
  • učenje poteka v sproščenem vzdušju;
  • udeleženec je ves čas aktiven in pridobljeno znanje lahko takoj uporablja pri vsakodnevnem delu;
  • z aktivnim delom od enega srečanja do drugega se za enako znanje porabi pol manj časa kot pri skupinskem poučevanju tujega jezika.

Priporočamo sklop 30 ali 60 individualnih ur.

POUČEVANJE V DVOJICAH

Na individualnih urah sta lahko za isto ceno ure prisotna dva udeleženca (sodelavca, partnerji, sorodniki,..), vendar predhodni nivo znanja obeh udeležencev ne sme odstopati. Zato se izvede test obeh udeležencev.

 

VPIS ZA INDIVIDUALNO POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA

Vpišete se lahko:

  1. preko spletne strani jezikovne šole Izza;
  2. preko zloženke, v kateri je vpisni list
  3. na sedežu podjetja IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica.
  4. Evidenčni vpis ob zaključku šolskega leta - za naslednje šolsko leto, velja za naše stalne obiskovalce tečajev.

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko obiščite vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Na vsa vprašanja vam bo odgovorila naša strokovna direktorica Zlatka Dreo, ki je dosegljiva na telefonskih številkah 02 843 2065 in 031 653 249 ali po e-pošti zlatka.dreo@izza.si.

Prijavnica

Cena ene pedagoške ure individualnega poučevanja znaša 25 EUR + DDV (30 EUR bruto). V ceni je zajeto: individualna priprava učitelja za vsako srečanje, gradivo, prostor, testiranje, potrdilo o znanju in individualna osebnostna analiza osvojenega znanja.

CENIK!

MNENJA INDIVIDUALCEV

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.