Predavatelji

Izbrali smo visoko usposobljen kader, ki s strokovnimi metodami pomaga otrokom in odraslim k hitremu učenju tujih jezikov. Največ tečajnikov obiskuje angleščino in nemščino, sledijo italijanščina, španščina, ruščina. Odrasli se bolj pogosto odločajo za individualno učenje pa tudi učenje v skupinah.

Poučevanje temelji že od vsega začetka na otrocih, z naslednjimi poudarki:

  1. otroci izgubijo odpor do učenja tujega jezika;
  2. besedišča se učijo na zabaven način;
  3. učenje se izvaja izven šole;
  4. poučevanje traja več ur, kar omogoča pridobivanje več znanja v segmentu;
  5. otroke najprej učimo besedišča, da pridobijo velik besedni zaklad;
  6. po 11. letu začnemo otroke pripravljati za mednarodne certifikate, ki jim bodo pomagali pri izmenjavi študentov in pomenili konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve v tujini.
Vpis v šolo

Gradiva in knjige, po katerih delajo učni program, temeljijo po zahtevah mednarodnih izpitov.

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.