Članki

Rekordno število mednarodnih izpitov

Po deset letnim delovanjem Zasebne šole IZZA, je jubilej obeležilo in nagradilo rekordno število izvedenih mednarodnih izpitov na University of Cambridge in na Goethe Institut. V tem letu je izpite opravilo 43 udeležencev tečajev, od tega trije odrasli, ostali otroci stari od 12 do 17 let.

Za dosego tako velikega števila udeležencev za mednarodni izpit, je zaslužno vztrajno delo otrok in staršev, kateri vztrajno in dosledno spodbujajo otroke k učenju enega ali dveh tujih jezikov. Prav tako je pri tem pomemben strokovni kader, dobra organizacija dela, izobraževalni program, ime šole in lepo opremljeni prostori, kateri vabijo, k še večji motivaciji za učenje. Kvaliteta blagovne znamke in individualni pristopi do vsakega udeleženca, so skozi leta pokazali, da se lahko dosežejo, tako zavidljivi rezultati.

Samo za primerjavo znanja, v osmem razredu osnovne šole, otroci iz angleščine pridobijo mednarodni izpit na nivoju znanja za 2. letnik gimnazije.

Pridobljen mednarodni certifikat priznavajo vse angleško ali nemško govoreče države, vsi delodajalci in šole.

Starši, kateri spodbujajo otroke, k dodatnemu učenju tujih jezikov, zelo dobro vedo, da bodo otroci le s težavo zasedali vodilna ali prodajna delovna mesta, brez znanja najmanj dveh tujih jezikov. Tako so letos nekateri pridni otroci, pridobili dva mednarodna izpita iz nemščine in angleščine.

Otroci, kateri obiskujejo zasebno šolo se učijo jezik za življenje in tudi za odlične ocene v šolah, brez dodatnih individualnih inštrukcij iz tujega jezika.

Velja pa upoštevati več letno vztrajnost predvsem staršev, katera se z leti zelo obrestuje, v dobro bit njihovih otrok. Z rednim obiskovanjem tečajev se otrok uči intenzivno tuji jezik za življenje , pridobiva na delovnih navadah, disciplini, vztrajnosti in pridobiva na samozavesti, ker se s svojim znanjem razlikuje od svojih vrstnikov v šoli.

Starši , ko se odločate za obšolske dejavnosti, vedno pomislite, kakšna dejavnost bo vašemu otroku koristila v poslovnem življenju, čez petnajst ali dvajset let.

Image title


Skupina, ki je pridobila mednarodni izpit nivo A2 – Fit in Deutsch 2.

Dobitniki certifikata so: Matija Žižek, Tijan Veingerl, Jaka Selaković,Primož Podlesnik, Nika Bizjak, Peter Kangler, Nejc Grobelnik, Leonora Prestreši, Ela Novak, Jernej Podlesnik.

Vsi članki

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.