Članki

Članek Panorama

"NAJBOLJŠA DOTA ZA OTROKE JE, DA V ČASU ODRAŠČANJA PRIDOBIJO ČIM VEČ RAZLIČNIH ZNANJ, KI JIM BODO POMAGALA USPEŠNO GRADITI KARIERO !"

VSE DELOVNE IN AKTIVNE OTROKE PRIPELJEMO DO MEDNARODNO PRIZNANIH IZPITOV, ki jih uspešno opravijo. Vsako leto se število prijavljenih in certificiranih povečuje. Zato je naša zasebna šola je dobila že leta 2011 Cambridgeov certifikat, letos smo postali srebrni partner, kar pomeni, da smo šola, katera je pripravila največ otrok in odraslih na mednarodni izpit na tem delu Slovenije.

http://www.britishcouncil.org/sl/slovenia-exams-list-of-language-schools.htm

Image titleStarši, ki se zavedajo, da bo vedno težje najti tržno nišo za preživetje, vlagajo v praktična in življenjsko uporabna znanja svojih otrok. Zavedati se je potrebno, da bodo otroci, ki bodo čez 5 let iskali zaposlitev, delo dobili le, če bodo aktivno obvladali vsaj 2 do 3 tuje jezike - meje so odprte. Zato naj vam ne bo škoda denarja in časa, če boste vozili otroka v našo zasebno šolo tujih jezikov. Pridobivati znanje tujega jezika samo v šoli je premalo - spomnite se vašega znanja tujega jezika!

Zato ni odveč naš rek:« SAMO ZA TISTE, KI HOČEJO NEKAJ VEČ ZA SVOJE OTROKE!« Znanje tujega jezika je velika konkurenčna prednost v času študija. Še večja postane, ko iščemo zaposlitev ali posel, doma ali v tujini.

Naša šola in naši pedagogi pripravljamo posebne programe za hitro osvajanje besedišča in nato pravil jezika. Čim bolj zgodaj se odločite in dajte otroke v dodatne tečaje, da ne bodo imeli težav najprej v šoli in nato še v življenju!

 VPIS OTROK V SKUPINO

Vpis za stalne udeležence se izvede ob zadnjem nastopu. V skupini je lahko od 7 do 14 otrok, ko se mesta zapolnijo, vpis v isto skupino ni več možen. Če je vpisanih manj kot 7 otrok, skupina ne more obstajati iz finančnih razlogov. CENIK!

Novi otroci se vpisujejo preko spleta ali zloženke, od 25. avgusta do 20. septembra, za celo šolsko leto.

Po razporeditvi otrok v skupine glede na znanje dobijo starši vabilo na prvo srečanje. Na uvodnem sestanku o poteku dela starši izpolnijo vpisno listino, s katero uradno vpišejo otroka v šolo. V šolskem letu se izvedeta dva tečaja, 2 x 40 pedagoških ur. Po vsakem 40-urnem tečaju povabimo starše, da pogledajo opravljene teste in ocene. Z učiteljico se posvetujejo, na katerem področju se mora otrok še izpopolnjevati. Če je test pozitiven, dobi otrok potrdilo o uspešno opravljenem izpitu, če test ni pozitiven, se na potrdilo napiše, da je udeleženec obiskoval tečaj. Vpis v nadaljnji tečaj v tem primeru ni možen.

Ob zaključku leta dobijo starši na vpogled pisno oceno predavateljice o napredku otrokovega znanja.

PRIDOBLJENA ZNANJA

Otroci stari od 10 do 15 let osvajajo slovnico in delajo po gradivih za mednarodne izpite. Z vztrajnostjo, ob pomoči staršev, dosežejo mednarodne izpite na nivoju B2 ali PET. Naši otroci imajo v šolah zelo dobre ocene in obiskujejo tekmovanja iz tujih jezikov. Prav tako s svojim znanjem prekašajo svoje sovrstnike v šolah.

PRIČAKOVANJA STARŠEV

Ljudje se besedišča svojega maternega jezika učimo do 6. leta starosti, nato v šoli osvojimo abecedo in po 10. letu starosti spoznavamo slovnico jezika. Zato je odveč govorjenje, da se tujega jezika da naučiti v enem letu. Dalj časa ko obiskujemo tečaj tujega jezika, bolj ta jezik "sede". Jezik je mogoče tudi pozabiti že po 4 letih, zato ga je potrebno uporabljati.

Otroka, ki ga vpišete v katerikoli tečaj, naj tečaje obiskuje več let in naj dela mednarodne izpite. Mogoče bo kot študent obiskoval fakulteto v tujini in si s tem pridobil še dodatna znanja jezika. Nova znanja mu bodo prišla prav pri zaposlitvi in mu pomagala k boljšemu življenju.

»KAR SE JANEZEK NAUČI, TO ZNA CELO ŽIVLJENJE!«

»Pred leti se je skupina mamic, katerih starejši otroci so že obiskovali tečaje na naši IZZI, organizirala in izrazila potrebo po skupini otrok starih 4 leta. Priznam, da sem pobudi nasprotovala, ker so se mi zdeli otroci premajhni. Potem ko sem prebrala več strokovnih člankov o zgodnjem učenju tujih jezikov, sem sprejela odločitev staršev. Po 30-urnem tečaju je bil nastop naših najmlajših udeležencev in rezultat je bil presenetljiv. Otroci so pri štirih letih in pol obvladali vso angleško abecedo, prav toliko besed z začetnicami, vso osnovno zelenjavo, barve in števila do deset. Bila sem zelo presenečena, otroci so osvojili več kot 150 besed in to v 30 urah. Nastop je bil boljši kot pri isti učiteljici pri otrocih starih 7 let. Mame so imele prav! Sedaj imamo 5 skupin naših najmlajših pri angleščini in nemščini. Besedišč sploh ne zamenjujejo.« Zlatka Dreo, strokovna direktorica zasebne šole IZZA d.o.o.

IZZA d.o.o. se nahaja na Ljubljanski ulici 42, pri Mercator centru.

Vpisi v tečaje za otroke in odrasle so do 20. Septembra.Vse informacije, teste, mnenja udeležencev in prijavnico nadete na www.izza-jeziki.si, ali pokličite


Vsi članki

Prijava na novice

Bodite obveščeni o novih seminarjih.